Sala

Sale mogą być wynajmowane przez co najmniej miesiąc, wszystkie pomieszczenia mogą być wynajmowane osobno lub ich kombinacja.

Biała pomieszczen (1.sala)

Pod schodami (2.sala)

Duża gotycka sala (3. sala)

Historyczne pomieszczen s podloga (4.sala)