„ČTVRTÁ VÝSTAVA OBRAZŮ“
3.06. – 28.06.
VERNISAŽ 4.06. V 18:00 H

JAROSLAV KLÁT a EVA HNILICOVÁ, LENKA IMLAUFOVÁ,OLGA MOUCHOVÁ, EVA PETRÁŠKOVÁ, HANKA VELLKOVÁ