VERNISÁŽ 3.05.2017 V 18:00 H
1.05.2017 -27.05.2017

EVA HNILICOVÁ,LENKA IMLAUFOVÁ,RENATA KUHNMUNDOVÁ,OLGA MOUCHOVÁ,EVA PERAŠKOVÁ,HANA VELLKOVÁ