02.05.2014 – 28.05.2014

A.ALFERIVA, K.BOSTL, J.ČERNA, I.FRYČOVA, N.GAUS, A.GUBAREV, S.HOLINKA, E.HRUŠKOVA, J.ALEXANDRA KAŠPAROVA, R.KLIMENT, Z.KORYNTOVA, J.KRYNICKA, D.LUKEŠOVA, V.MIČANOVA, M.NAJMANOVA, E.NEORALOVA KVIZDOVA, V.ORZAGHOVA, M.TANKO, J.UHLIŘ, V.VEVERKA, M.VINŠ, V.ZAVŘELOVA, A.ZIMČIKOVA, M.POUROVA, J.SPURNY, J.ŠIMONOVA, L.ŠTĚPANKOVA, J.ANDĚL ŠUSTROVA

OBRAZY, KERAMIKA, FOTKY, KRESBY