1.05. – 29.05. SKUPINOVÁ VYSTAVA

,,ŽENY ŽENAM“

VERNISAŽ 1.05 V 18 h

ARTETERAPÍCKÁ INTUITÍVNÍ MALBA A OBRAZY STUDENTEK ARTETERAPIE