14.08.2014 – 08.08.2014

A.ALFERIOVÁ, A.AGNEROVÁ, B.BOB HOCHMAN, E.NEORALOVA-KVIZDOVÁ,  R.KLIMENT, J.KRYNICKA, D.LUKEŠOVÁ, J.ANDĚL ŠUSTROVÁ, M.UHLIŘ, V.ZAVŘELOVÁ, A.ZIMČIKOVÁ, M.ŠIP