R.O.K ART HOUSE ATELIER UVÁDI JUBILEJNÍ VÝSTAVU OBRAZŮ U PŘILEŽITOSTI ROČNIHO VÝROČI
OTEVŘENÍ VÝTVARNÉHO STUDIA MALBY A KRESBY 2.09. – 28.09.

Anna Kalašová
Růžena Čermáková
Anita Strnišťová
Tánia Krulová
Arnošt Zukal
Valentina Kolbeškina
Blanka Bláhová
Vladimír Svoboda
Dagmar Řeháková
Zuzana Syrovátková
Dagmar Přikrylová
Dana Švihálková
Elzbieta Čejka
Eva Křováková
Timur Vašut

Eva Špačková
Eva Al Atassiová

Eva Ulmanová
Hana Šedinová
Hana Gajdošíková
Iva Mičáková
Iva Duchoňová
Marie Sibaiová
Jana Bicanová
MgA. Jiří Vávra
Jana Bermanová
MgA. Barbora Dohnalová
Jana Davidová
DiS. Lucie Králová
Jan Kubín
Jaroslav Brabec
Jaroslava Dvořáková
Jarmila Neuwirthová
Jiřina Procházková
Jitka Chomová
Jitka Tomešová
Jitka Zimová
Julie Ivanová
Karolína Fomenková
Kateřina Bučková
Kateřina Braumová
Marcela Dedouchová
Markéta Hegarová
Marie Kovandová
Míla Vosobová
Olga Korotia
Pavlína Malíková
Petra Boukalová
Petr Myška
Petr Vičík
Radka Veverková