R.O.K ART HOUSE ATELIER UVÁDI JUBILEJNÍ VÝSTAVU OBRAZŮ U PŘILEŽITOSTI ROČNIHO VÝROČI OTEVŘENÍ VÝTVARNÉHO STUDIA MALBY A KRESBY 2.09-28.09

R.O.K ART HOUSE ATELIER UVÁDI JUBILEJNÍ VÝSTAVU OBRAZŮ U PŘILEŽITOSTI ROČNIHO VÝROČI
OTEVŘENÍ VÝTVARNÉHO STUDIA MALBY A KRESBY 2.09. – 28.09.

PETRA BOUKALOVÁ,MUDR. PAVLÍNA MALÍKOVÁ,MARIE KOVANDOVÁ,DAGMAR PŘIKRYLOVÁ,JANA BERMANOVÁ,KAROLÍNA FOMENKOVÁ,IVA DUCHOŇOVÁ,ARNOŠT ZUKAL,DANA ŠVIHÁLKOVÁ,EVA BRABCOVÁ,JINDŘIŠKA DVOŘAKOVÁ,JITKA CHOMOVÁ,JITKA TOMEŠOVÁ,IVA MIČÁKOVÁ,INGA MAMALATZE,MUDR RADKA VEVERKOVÁ,JULIA IVANOVÁ,JAROSLAV BRABEC,LENKA BAJCUROVÁ,ELZBIETA ČEJKA,TANIA KRULOVÁ,JARMILA NEUWIRTHOVÁ,MARCELA DEDOUCHOVÁ,MÍLA VOSOBOVÁ,VLADISLAV SVOBODA,ALEXANDRA KOLBĚŠKINA,KATAŘINA BRAUMOVÁ,MUDr. MARKÉTA HEGAROVÁ,JIŘINA PROCHÁZKOVÁ,PETR MYŠKA,KATEŘINA BUČKOVÁ,ANNA KALAŠOVÁ,JAN KUBÍN,EVA ULMANOVÁ,ANNA STRNIŠŤOVÁ,JANA BICANOVÁ,DAGMAR ŘEHÁKOVÁ,HANA GAJDOŠÍKOVÁ,JITKA ZIMOVÁ,JUDR BLANKA BLÁHOVÁ,MARIE SIBAIOVÁ,MgA .JIŘÍ VÁVRA,TOMÁŠ MLEJNEK,EVA AL ATASSIOVÁ,TIMUR VAŠUT,RŮŽENA ČERMÁKOVÁ,DAGMAR FIALOVÁ,PETR VIČIK