OD 5.01 DO 28.01 VERNISAŽ 5 LEDNA V 18 H

JITKA ARAZIMOVÁ,JOSEF BORECKY,MARIE BARTAKOVÁ,IVANA BARAZI,HELENA BAŠTAROVÁ,BARBARA BESTOVÁ,ALENA CIKOVÁ,VĚRA ČERMAKOVÁ,VĚRA ČAPKOVÁ,RINGO ČECH,MATĚJ ČECH,RAYA ČAMPURKOVÁ,MARIE DLOUHA,ALEŠ DLOUHY,OLGA FEČOVÁ,ALEXI GUBAREV,JAN HACHRAN,IRENA HRUŠKOVÁ,HELENA JAROLIMKOVÁ,JANA JIŠOVÁ,MILAN JIŠA,MARTA JIRKŮ  ,LUKAŠ KADLEC RADKA KOPECKA,JANA KUČEROVÁ,LJUBA KRAVCHENKO,EDITA n.KVIZDOVÁ,RADEK KUBINA,ZUZANA KŘOVAKOVÁ,PETR KOTIAN,EVA LANDOVÁ,MARKETA LEMBERK,MIREK LIEDERHAUS,fRANTIŠEK MOUDRY,MIRKA MADROVÁ,LUBOR MADR,ADELA MOJŽIŠOVÁ,TEREZY MATLOVÁ,RENEE NEUMANOVÁ,MARIE NAJMANOVÁ,ZITRA OPATOVÁ,JANA POVALOVÁ,JANA PORADOVÁ,MARKETA PŘIBYLOVÁ,MARKETA PROKOPOVÁ,ZDEN´EK PATEK, HANKA PLEVOVÁ,DANA PŘIKOPOVÁ,DANIELA PECHMANNOVÁ,JELENA RALINA,JARMILA ŠVADLENKOVÁ,LENKA ŠTĚPANIKOVÁ,JANA SRŠNˇOVÁ,MIKCHAIL SELISHCHEV,JIŘINA SAMIECOVÁ,JANKA ANDĚL ŠUSTROVÁ, DAŠA ŠIMKOVÁ,JANKO SKORKA,ZDENKA TRNEČKOVÁ,TOMAŠ VLACH,JANA VORLOVÁ,MARKETA VLACHOVÁ ,VLASTA VONDRAČKOVÁVOJTIŠKOVÁ.ANDREA ZELENICKA.