1.03. – 28.03. vernisaž 5.03 v 17 h

Doh.SILVIA VEZZUTO,MARGARITA VID,JULIA TRUSH,VERONIKA BOCHORAKOVÁ,LEONARDO PUCCIATTI,ALENA HOŘEJŠOVÁ,NUNZIA GAUDINO,LUCIE VODIČKOVÁ,HELENA FUCKSOVÁ